Študentom to páli na 60%, ukázal Veľký test technického myslenia

25. mája 2015 – Ako dopadli maturanti vo Veľkom teste technického myslenia na SOŠ Volgogradskej v Prešove a SOŠ Kukučínovej v Košiciach?

Priemerné skóre na oboch stredných školách s technickým zameraním bolo 60%. Gratulujeme študentovi s poradovým číslom 20 z SOŠ Volgogradskej, ktorý zakrúžkoval správne 80 zo 100 otázok a takisto študentovi s poradovým číslom 8 z Kukučínovej školy, ktorý dosiahol najvyššie skóre na tejto škole, a to 75%.

Výsledky Veľkého testu technického myslenia na SOŠ Volgogradskej v Prešove

168
245
352
441
564
667
760
857
952
1059
1161
1258
1362
1452
1569
1653
1757
1878
1975
2082
2172
2275
2380
2478
2570
2657
2749
2850
2954
3065
3159
3250
3360
3470
3556
3656
3763
3848
3965
4058
4168
4253
4361
4470
5842
5955
6055
6154
6234
6366
6460
6533
6656
6764
6854
6959
7057
7170
7264
7364
7446
7562
7673
7772

 

Výsledky Veľkého testu technického myslenia na SOŠ Kukučínovej v Košiciach

157
265
358
469
570
655
757
875
949
1066
1168
1267
1333
1436
1574
1666
1755
1852
1951
2064

 

Zistite viac o testovaní stredoškolákov:

Fotoreport: Veľký test technického myslenia je späť

62% – To je priemerná úroveň technického myslenia otestovaných študentov