Ako sa uplatniť na trhu práce?

23. februára 2015 – Nezamestnanosť mladých ľudí je stále aktuálnejšou témou. Prečo má toľko mladých problém uplatniť sa? Odpovede sme hľadali u zástupcov stredných škôl aj úradu práce nedávnom workshope.

Praxovať, praxovať, praxovať

Riaditeľ Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove Anton Muška vkladá nádej do snahy vytvoriť v školstve duálny systém vzdelávania. Čo to reálne znamená? Praxovať tak veľa, ako aj študovať. Týždeň štúdia by sa na stredných odborných školách kompenzoval týždňom praxe. Ideálne priamo na pracovisku – vo firmách a spoločnostiach. Zákon o duálnom vzdelávaní by mal vstúpiť do platnosti začiatkom apríla. Dúfajme teda, že študenti sa naozaj dočkajú zlepšenia a pomer teoretického a praktického vzdelávania sa vyrovná. Absolventi tak získajú základné pracovné návyky a budú lepšie pripravení na vstup na pracovný trh.

Na workshope "Nezamestnanosť absolventov a jej príčiny" sme diskutovali so zástupcami stredných škôl aj úradu práce. Našu agentúru zastupovala HR špecialistka a recruiterka Dana Bandrejová.

Vychovávať pre trh práce

Na Slovensku vládne značná nerovnováha medzi obľúbenými študijnými odbormi a pracovnými pozíciami, o ktoré je na trhu práce reálny záujem. Riaditeľ Muška už nechce ďalej vychovávať svojich absolventov pre úrady práce, ale pre trh práce. Vníma preto ako nevyhnutné vytvárať viac študijných odborov, o ktoré je záujem. Pracovných ponúk na trhu totiž nie je málo. Školy však nedokážu v dostatočnej miere reflektovať súčasné podmienky pracovného trhu. Odborníci volajú po znovuzavedení povinných dielní a pracovného vyučovania. „Tiež by bolo účinné obnoviť pravidelné školské exkurzie do firiem a spoločností. Nech žiaci vidia, ako vyzerá napríklad taký údržbár 21. storočia,“ odporúča Peter Dosedla, konateľ Express People.

Na tlačovej besede sa prezentovali závery z workshopu. Express People zastupoval jej konateľ Peter Dosedla.

O ktoré pozície je záujem?

Zo štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva, že na pracovnom trhu je najväčší dopyt po pozíciách v strojárstve, stavebníctveelektrotechnike, ako aj o robotnícke pozície. Zvýšený dopyt je aj po manažéroch výroby a kontrolóroch v automobilovom priemysle.

Čo radíme študentom a absolventom my?

Ako sa odlíšiť od svojich rovesníkov a uplatniť sa na trhu práce?

  • Získavajte pracovné skúsenosti čo najskôr – už počas štúdia. Brigádujte, nájdite si sezónnu prácu počas prázdnin. Každá pracovná skúsenosť sa vám zapíše do životopisu a zvýši vaše šance na úspech v budúcnosti. „Zo štatistík vyplýva, že o mnohé brigády majú záujem dlhodobo nezamestnaní a ľudia nad 40 rokov. Záujem mladých, naopak, klesá,“ vyjadril sa Ing. Peter Dosedla.
  • Prispôsobte svoje finančné nároky vlastným skúsenostiam. Mnohí mladí ľudia, ktorí práve doštudovali, nemajú reálne platové očakávania a požadujú nástupný plat, ktorý nezodpovedá ich skúsenostiam. „Kariéra sa nerodí zo dňa na deň. Je to niečo, čo sa buduje a trvá. Závisí od skúsenosti, ale hlavne od záujmu napredovať,“ tvrdí Ing. Dosedla.
  • Navštívte pracovné veľtrhy, kde máte reálnu šancu nadviazať kontakt s mnohými zamestnávateľmi. Zoznam veľtrhov, ktoré sa oplatí tento rok navštíviť, nájdete tu.
  • Pripravte si profesionálny životopis a motivačný list. V životopise uveďte všetky svoje doterajšie skúsenosti – aj brigády, sezónne práce, organizovanie školského predstavenia či dobrovoľníctvo. V motivačnom liste vyzdvihnite svoje silné stránky. Skrátka – „predajte sa“.

Čítajte viac o našich aktivitách so študentami:

Študenti sa pýtajú, kde získať prax

Veľký test technického myslenia je späť